Ετήσιο μνημόσυνο ΜΙΝΩΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 30.6.18 κοιμητήριο Κηφισιάς