Ετήσιο μνημόσυνο ΜΙΝΩΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 30.6.18 κοιμητήριο Κηφισιάς

Τελετή Παύλου Γιαννακόπουλου 13.6.18
Ιούνιος 27, 2018
40/Ήμερο Μνημοσυνο Παύλου Γιαννακόπουλου 15.7.18 Α’ Κοιμητηριο Αθηνών
Ιούλιος 15, 2018

Ετήσιο μνημόσυνο ΜΙΝΩΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 30.6.18 κοιμητήριο Κηφισιάς

#uTqm@e!Qxf2KRoT!JEN*JX7