Κώστας Μήτσης 30/08/2016
19 Απριλίου, 2018
Πλήθος επωνύμων στην κηδεία K. Μαμιδάκη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς
19 Απριλίου, 2018
Κώστας Μήτσης 30/08/2016
19 Απριλίου, 2018
Πλήθος επωνύμων στην κηδεία K. Μαμιδάκη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς
19 Απριλίου, 2018

Μαριάνθη Σκλαβενίτη 18/07/2017