40/Ήμερο Μνημοσυνο Αθανασίου Γιαννακόπουλου 14.4.19 Α Κοιμητηριο Αθηνών

Τελετή Αθανασίου Γιαννακοπουλου 26.3.2019 Μητροπολη Αθηνων
27 Μαρτίου, 2019
40/Ήμερο Μνημοσυνο Κωνσταντίνου Στεργιου 7.4.19 Αγιος Κοσμας Ν . Φιλαδέλφεια
14 Απριλίου, 2019
Τελετή Αθανασίου Γιαννακοπουλου 26.3.2019 Μητροπολη Αθηνων
27 Μαρτίου, 2019
40/Ήμερο Μνημοσυνο Κωνσταντίνου Στεργιου 7.4.19 Αγιος Κοσμας Ν . Φιλαδέλφεια
14 Απριλίου, 2019

40/Ήμερο Μνημοσυνο Αθανασίου Γιαννακόπουλου 14.4.19 Α Κοιμητηριο Αθηνών